"Młode Kadry – Debiutanci”, nad którym dziennik.pl objął patronat medialny, oferuje zwycięzcy pomoc w nakręceniu filmu. Warunki co do scenariusza są trzy: ma to być fabuła, ma trwać do 15 minut i ma być dobra. Za subiektywną ocenę ostatniego odpowiedzą sędziowie.

Razem z dyrektorem PWST w jury konkursu zasiądą Andrzej Melin z łódzkiej PWSFT, Andrzej Wolf z Warszawskiej Szkoły Filmowej, a także Agnieszka Odorowicz z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Joanna Wendorff z unijnego Media Desku.

Konkurs w formie serialu pokazywać będzie od czerwca do grudnia telewizja Kino Polska, główny organizator konkursu. Zobaczymy w nim pierwsze etiudy reżyserskie "zawodników” oraz to, co z ich scenariuszami robić będą ostre języki sędziów.Reklama