Jak poinformował Grzegorz Wójtowicz, Federacja Scenarzystów Europejskich (Federation of Screenwriters in Europe – FSE) skupiająca 26 organizacji (stowarzyszeń i związków) scenarzystów z 21 krajów europejskich, reprezentuje około 7 tys. profesjonalistów pracujących dla filmu, telewizji i nowych mediów.

Reklama

"Federacja, podobnie jak jej poszczególni członkowie, pracuje na rzecz podniesienia rangi zawodu scenarzysty w skali międzynarodowej oraz zapewnienie scenarzystom należnych praw moralnych i materialnych" - napisano w informacji.

Jak wyjaśnił, "FSE lobbuje w tych kwestiach w Unii Europejskiej", jak również, "współpracując z organizacjami spoza Europy, w tym gildiami scenarzystów amerykańskich, organizuje regularne Światowe Konferencje Scenarzystów (jedna z nich odbyła się w Warszawie), przyznaje prestiżowe nagrody i prowadzi szeroką kampanię na rzecz zwiększenia prestiżu zawodu scenarzysty pod hasłem +Someone wrote it!+ (+Ktoś to napisał!+)".

Maciej Karpiński jest autorem scenariuszy do osiemnastu filmów, powstałych w Polsce i za granicą, zrealizowanych m.in. przez takich reżyserów jak Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Volker Schloendorff, Marta Meszaros, Feliks Falk, Jan Kidawa-Błoński i Janusz Kondratiuk.

Reklama

Zgromadzenie Ogólne Federacji Scenarzystów Europejskich odbyło się w Amsterdamie 11 października br.