Konkurs ogłosiło Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (ŚCWiŚ), które organizuje go z Telewizją Polską. Partnerem projektu i głównym sponsorem jest Polska Grupa Górnicza. Do wygrania jest 4 tys. zł.

Reklama

Jak podało Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci - w szczególności kierunków filmowych, np. reżyserii czy organizacji produkcji filmowej. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkolnej i studenckiej.

Organizatorzy czekają na prace do 30 września. Mają to być 2-3- minutowe filmy związane z tematyką powstań śląskich. Może to być spot reklamowy, film promocyjny, animacja. Przesłane na konkurs prace muszą być dziełami nigdy niepublikowanymi i samodzielnymi.

Już 20 i 21 maja uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach, które mają pomóc w lepszym przygotowaniu filmów. 20 maja odbędą się warsztaty historyczne – w zakresie źródeł, materiałów lub ilustracji. Dzień później organizatorzy zapraszają na warsztaty filmowe – z wybranym przez nich reżyserem lub operatorem - w zakresie produkcji filmowych reklamowych.

Reklama

Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. „Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała. Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym" – napisano w sejmowej uchwale.

W latach 1919-1921 ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. wzmogło działający tam polski ruch narodowy, zwalczany przez niemiecką administrację i wojsko. Walka o wpływy narodowe skutkowała m.in. trzema powstaniami śląskimi.

Zorganizowany w celu wyznaczenia nowych granic plebiscyt na Śląsku odbył się 20 marca 1921 r. W głosowaniu dopuszczono udział osób, które wcześniej wyemigrowały ze Śląska. Wobec ściągnięcia z Niemiec blisko 200 tys. emigrantów, głosujący za przynależnością do Polski okazali się mniejszością i stanowili 40,3 proc.

Komisja Plebiscytowa zdecydowała o przyznaniu prawie całego obszaru Niemcom. Jednak po III powstaniu śląskim zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. Z obszaru plebiscytowego do Polski przyłączono 29 proc. obszaru i 46 proc. ludności. W Polsce znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna.