Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił właśnie listę produkcji, które uzyskały bardzo dobre oceny grona ekspertów (Sylwester Chęciński, Sławomir Fabicki, Robert Gliński, Anna Kazejak, Jerzy Skolimowski i Jerzy Stuhr) i otrzymają dofinansowanie instytucji. Rodzimi producenci ubiegali się w sumie aż o ponad 59 milionów złotych. Eksperci rozdysponowali 18 milionów. Środki przyznane zostały siedmiu projektom, w tym dwóm debiutom. Przypomnijmy, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie gwarantuje całego budżetu – producenci muszą również szukać dofinansowania gdzie indziej.

Reklama

Agnieszka Holland na swój film "Pokot" (koprodukcja międzynarodowa) otrzymała 3,5 mln zł (całkowity budżet obrazu to 12 438 790). Lechowi Majewskiemu na "Dolinę Bogów" (również koprodukcja) przyznano taką samą kwotę (całkowity budżet to 16 500 000), a Tomaszowi Wasilewskiemu – na "Zjednoczone Stany Miłości" (koprodukcja) - 2,5 mln zł (całkowity budżet to 6 769 921). 2,5 mln złotych otrzymał również Filip Bajon na realizację obrazu "Panie Dulskie" (całkowity budżet 5 316 487).

Po 2 mln zł otrzymały trzy tytuły: "Plac Zabaw" – debiut Bartosza Kowalskiego (całkowity budżet 3 522 771), "Sługi Boże" Mariusza Gawrysia (całkowity budżet 6 994 838) i "Za niebieskimi drzwiami" – debiut Mariusza Paleja (całkowity budżet 4 974 815).

– Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania – napisała w oficjalnym oświadczeniu dyrektor instytutu Agnieszka Odorowicz. – Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze wielogodzinnej dyskusji i głosowania. Każdy producent ma dostęp do karty oceny projektu w PISF.Reklama