Autor "Juno" portretuje uzależnienia symptomatyczne dla epoki cyfrowej, powiązane z minimalizowaniem kontaktu duchowego i fizycznego z żywym człowiekiem i rzeczywistością, choć im bliżej finału, tym wyraźniej ociera się o dydaktyzm. Reitman mówi też o konflikcie pokoleniowym i niemożności znalezienia uniwersalnego języka, którym zdolni byliby przemówić zarówno rodzice, jak i ich dzieci. Bo nie są nim ani sieciowe gry, ani czerpana z globalnych zasobów pornografia zastępująca niewygodne uświadamianie młodzieży przez szkołę i najbliższych o pewnych sprawach.

Reklama

Jakkolwiek banalna konkluzja wysnuta przez Reitmana, sprowadzająca się do konstatacji, że internet nie może zastąpić drugiego człowieka, podana jest bez mentorskiego tonu. Nie pomogło to filmowi w Stanach, gdzie krytyka przyjęła go chłodno. Nie do końca słusznie.

Uwiązani | reżyseria: Jason Reitman | dystrybucja: Imperial Cinepix