GUS podaje, że w 2022 roku w polskich kinach stałych wyświetlono 2,1 mln seansów, które obejrzało 41,4 mln widzów.

Według stanu na koniec 2022 r. w Polsce działały 532 kina stałe. W 2022 r. wyprodukowano w Polsce 367 filmów przeznaczonych do prezentacji w kinach i telewizji. Kina stałe posiadały 1,6 tys. sal wyposażonych w 296,9 tys. miejsc na widowni. W porównaniu z 2021 r. liczba seansów wzrosła o 57,2 proc., a widzów o 50,8 proc.

Reklama

Pod względem liczby działających kin stałych zdecydowanie dominowało województwo mazowieckie (83), a spośród pozostałych województw wyróżniały się: śląskie (54), wielkopolskie (50), dolnośląskie (49) oraz małopolskie (46). Najwięcej widzów w przeliczeniu na jedno kino stałe odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (119,2 tys.), a najmniej – w świętokrzyskim (48,7 tys.).

GUS podał, że w 2022 r.w Polsce funkcjonowało 360 kin posiadających jedną lub dwie sale, 111 minipleksów (posiadających od trzy do siedmiu sal) oraz 61 multipleksów posiadających osiem lub więcej sal. W multipleksach wyświetlono 49,3 proc. ogólnej liczby seansów, które obejrzało 47,6 proc. ogólnej liczby widzów. W minipleksach wyświetlono 37,8 proc. wszystkich seansów, które obejrzało 37,6 proc. ogólnej liczby widzów. Jeden multipleks dysponował średnio 2 tysiącami miejsc na widowni i wyświetlono w nim średnio 17,2 tys. seansów.

Reklama

Ile filmów?

W ubiegłym roku krajowa kinematografia wyprodukowała 112 filmów pełnometrażowych oraz 255 średniometrażowych i krótkometrażowych przeznaczonych do prezentacji w kinach i telewizji. W 2021 r. zrealizowano ich odpowiednio 85 i 217.

W 2022 r. liczba wyprodukowanych filmów pełnometrażowych fabularnych zwiększyła się o 41,7 proc. (z 60 do 85), z tego filmów kinowych – o 34,1 proc. (z 41 do 55), a telewizyjnych – o 57,9 proc. - z 19 do 30. W porównaniu z 2021 r. liczba wyprodukowanych filmów dokumentalnych wzrosła o 25,9 proc. - z 166 do 209). Wzrost ten dotyczył przede wszystkim filmów średnio- i krótkometrażowych (29,2 proc.). Do prezentacji w telewizji wyprodukowano 178 filmów dokumentalnych, a na potrzeby kin – 31.

Według raportu GUS najczęściej produkowanym rodzajem filmów pełnometrażowych były filmy fabularne. Stanowiły one 75,9 proc. ogólnej liczby kinowych i telewizyjnych filmów pełnometrażowych. Wśród filmów średnio- i krótkometrażowych dominowały filmy dokumentalne - 72,9 proc. liczby kinowych i telewizyjnych filmów średnio- i krótkometrażowych z 2022 r.