Pod koniec listopada Netflix, jako pierwszy serwis streamingowy w Polsce, ogłosił pilotaż nowego systemu dodatkowych wynagrodzeń dla twórców popularnych lokalnych produkcji. Jest to program bazujący na rozwiązaniach z powodzeniem wdrożonych już w innych krajach europejskich - informowano wówczas.

Reklama

Do sprawy odniosła się Gildia Scenarzystów Polskich w piątkowym oświadczeniu. Wyraziła ona "zdecydowane poparcie dla szybkiego uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szeroko zaopiniowany w środowisku twórczym".

"Ustawa wypełnia oczekiwania branży filmowej, a w szczególności scenarzystów, jest wynikiem wytężonych prac zarówno ministerstwa, jak i wielu ludzi kultury i sztuki oraz wypełnia zalecenia uchwalonej przez Parlament Europejski i wiążącej Polskę dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, regulującej między innymi zagadnienia sprawiedliwych wynagrodzeń dla twórców za internetowe emisje utworów" - podkreśliła.

W ocenie scenarzystów "przygotowany projekt ustawy, jako jedyny w sposób kompleksowy i przejrzysty zapewni sprawiedliwy i proporcjonalny oraz niemożliwy do ominięcia system tantiem dla twórców utworów audiowizualnych, który swoje źródła będzie miał w dochodach płynących z eksploatacji tychże utworów, a nie będzie stanowił kolejnej daniny". "Systemowo zaprojektowane w ustawie tantiemy przysługują każdemu twórcy filmu udostępnianego w internecie, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany przez dany serwis streamingowy czy też zakupiony na zasadach licencyjnych" - zwrócili uwagę.

Gratyfikacja najlepszym

Członkowie Gildii poparli wysiłki Stowarzyszenia Filmowców Polskich "zmierzające do powstania odpowiednich przepisów prawa", a także stanowisko SFP z 21 grudnia br. W dokumencie tym prezes SFP Jacek Bromski wyraził zaniepokojenie zintensyfikowanymi działaniami platformy Netflix i ocenił, że "próba sabotażu przez streamingowego giganta bardzo dobrych rozwiązań systemowych jest w tym przypadku aż nadto widoczna".

"Gildia Scenarzystów Polskich pozostaje na stanowisku, że jakkolwiek możliwe i dobrze widziane są inicjatywy poszczególnych uczestników rynku audiowizualnego, w tym zwłaszcza platform streamingowych, zapewniające dodatkową gratyfikację najlepszym i najbardziej dochodowym produkcjom, to nie mogą one w sposób sprawiedliwy i przejrzysty zastąpić przygotowanych i głęboko przemyślanych przepisów nowej ustawy o zmianie prawa autorskiego i praw pokrewnych" - podsumowali.

Pod oświadczeniem podpisał się zarząd Gildii w składzie: Ilona Łepkowska, Grzegorz Łoszewski, Maciej Sobczyk, Krzysztof Rak i Agnieszka Kruk.