Jak poinformowano w przesłanym PAP komunikacie, przywrócenie funkcji dyrektora artystycznego i powierzenie mu głównej roli przy wyborze filmów konkursowych zakłada nowy regulamin 45. FPFF, który został zatwierdzony 27 lutego przez Komitet Organizacyjny Festiwalu. Nowy regulamin powstał po szerokich konsultacjach ze środowiskiem filmowców.

Reklama

Komunikat głosi, że nazwisko dyrektora artystycznego zostanie ogłoszone najpóźniej w maju 2020 roku. Wyboru dokona Komisja Konkursowa, której członkowie zostaną wybrani spośród dotychczasowych laureatów Złotych i Srebrnych Lwów - głównych nagród festiwalu. Do połowy marca skład komisji ma wyłonić Rada Programowa, złożona z uznanych polskich twórców filmowych. Rada, jako ciało doradcze Komitetu Organizacyjnego, istnieje od 2013 roku.

Jednym z najważniejszych zadań dyrektora artystycznego będzie selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Będzie on mógł skorzystać z rady powołanych przez siebie zespołów selekcyjnych.

Do Konkursu Głównego może się zakwalifikować maksymalnie 16 filmów. Dyrektor artystyczny wskaże 12 z nich, a jego decyzja będzie ostateczna. Komitet Organizacyjny może dołączyć do puli konkursowej do czterech filmów. Tak jak w minionych latach, nabór filmów do obu konkursów odbędzie się w maju, a wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września 2020 roku w Gdyni.

Reklama

Nowe regulaminowe zapisy odpowiadają na postulaty filmowców, zgłaszane już w trakcie ubiegłorocznej edycji Festiwalu w Gdyni. Na 44. FPFF we wrześniu 2019 r. Gildia Reżyserów Polskich ogłosiła własną propozycję regulaminu. Później Gildia przekazała Komitetowi Organizacyjnemu kolejne propozycje zmian. Jak poinformowano, w ramach konsultacji odbyło się także spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w którym obok Gildii uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów, Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, Kobiet Filmu, Polskiej Gildii Producentów, Gildii Scenarzystów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP oraz Gildii Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych.