Zapewniam Pana Prezesa, ze Pańska ocena jej osoby stanowi nadużycie, ponieważ kompletnie przeinaczył Pan jej wypowiedź. Mówiąc krótko - powiedział Pan nieprawdę. A to nieładnie! - pisze na facebooku do Jarosława Kaczyńskiego Jerzy Owsiak.

Reklama

Proszę więc Panią Agnieszkę Holland przeprosić. Zajmie to 5 minut - i po krzyku!

Wcześniej w podobnym duchu pisała Gildia reżyserów Polskich.

"Kłamstwo w debacie publicznej nigdy nie jest bezgrzeszne. Zawsze pozostawia truciznę, która niszczy narodową wspólnotę" pisali w liście otwartym do Prezesa PiS, reżyserzy zrzeszeni w Gildii. To reakcja na to, jak podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zasugerował, że Agnieszka Holland jest za ograniczeniem wolności w Polsce. Pod lisem podpisali się między innymi: Robert Gliński, Jan Kidawa-Błoński, Joanna Kos-Krauze, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Wojciech Smarzowski, Małgorzata Szumowska, Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski i Xawery Żuławski.

Podczas konwencji partii Prawo i Sprawiedliwość 23 lutego 2019 r. przytoczył Pan fałszywy cytat z Agnieszki Holland („Pani Holland powiedziała nie tak dawno temu: żeby było jak było”). Umieścił go Pan w manipulacyjnym kontekście, który niezgodnie z faktami sugeruje, że reżyserka dąży do ograniczenia wolności słowa, sumienia i religii w Polsce - piszą do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego twórcy zrzeszeni w Gildii Reżyserów Polskich.

Tak ostra reakcja to wynik oburzenia wynikającego z użycia słów Agnieszki Holland w manipulacyjnym - jak twierdza twórcy - kontekście. I zarzucają szefowi PiS, że po raz kolejny niszczy atmosferę spokoju.

Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wszystkie strony sceny politycznej ‑ również kierowana przez Pana formacja – mówiły zgodnie, że przelewającą się przez Polskę falę nienawiści, która zaczyna się od kłamliwych słów, trzeba koniecznie zatrzymać. - stwierdzają reżyserzy.

Minęło zaledwie kilka tygodni, a w przemówieniu transmitowanym przez wszystkie polskie telewizje i radia, posunął się Pan do manipulacji, tworząc z fałszywych cytatów rzekomą wypowiedź jednej z najwybitniejszych reżyserek w historii polskiego kina. Tylko dlatego, że Agnieszka Holland ośmiela się głośno krytykować politykę Pańskiej partii tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość łamie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, niszczy będący fundamentem demokracji trójpodział władzy oraz usiłuje zaprząc wolnego ducha polskiej kultury do jarzma obsesji światopoglądowych jednego obozu politycznego czy wręcz jednego człowieka. - czytamy w oświadczeniu.

Oto pełna treść oświadczenia:

-------

Szanowny Panie,

Podczas konwencji partii Prawo i Sprawiedliwość 23 lutego 2019 r. przytoczył Pan fałszywy cytat z Agnieszki Holland („Pani Holland powiedziała nie tak dawno temu: żeby było jak było”). Umieścił go Pan w manipulacyjnym kontekście, który niezgodnie z faktami sugeruje, że reżyserka dąży do ograniczenia wolności słowa, sumienia i religii w Polsce:

„Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, ba, wolność sumienia, wolność religii. (…) Którzy w gruncie rzeczy zapowiadają, że w Polsce, jeśli zwyciężą, zniesiona zostanie demokracja, a ogromna część społeczeństwa o poglądach innych niż te, które oni głoszą, będzie w gruncie rzeczy wyłączona z czynnej polityki. Krótko mówiąc, jest o co zabiegać. Kampania będzie rozstrzygała o tym czy w Polsce ta równość i wolność będzie czy też zostanie podważona. Pani Holland powiedziała kiedyś, nie tak dawno temu, te słowa, które są tak często powtarzane: żeby było jak było. Otóż szanowni państwo, jeśli nasi przeciwnicy wygrają, będzie gorzej niż było.”

Zwracamy uwagę i Panu, i polskiej opinii publicznej, że przytoczone powyżej słowa kreślą kłamliwy obraz rzeczywistości. Agnieszka Holland nigdy nie użyła sformułowania „żeby było jak było” w kontekście przez Pan sugerowanym, czyli rzekomo podważając polską równość i polską wolność. Swoją postawą i licząca prawie pięć dekad działalnością artystyczną oraz obywatelską Agnieszka Holland wielokrotnie dawała dowody, jak bliskie są jej polska równość i polska wolność. I właśnie w imię obrony tych wartości siedziała w czasach komunizmu w więzieniu. Jak doskonale wiadomo wszystkim Polakom, podobne represje nigdy nie stały się Pańskim osobistym doświadczeniem.

Agnieszka Holland wielokrotnie publicznie zapewniała, że nigdy nie było jej życzeniem, by wróciła przeszłość w rozumieniu tego czy innego konceptu partyjnego. Najwyraźniej jest to Pański punkt widzenia spraw ojczystych; być może nie umie Pan już ‑ jako polityk zabiegający od lat o władzę dla siebie i swoich ludzi ‑ dostrzec naszego „narodowego domu” w optyce szerszej i niepartykularnej, wolnej od doraźnego liczenia partyjnych zysków i strat. My, polscy artyści, owego spojrzenia na ojczyste problemy, zawężającego wszystko do politycznych gierek, nie podzielamy. Staramy się natomiast ‑ stawiając sobie postawę Agnieszki Holland za wzór ‑ budować Polskę demokratyczną, tolerancyjną, sprzyjającą tworzeniu polskiej wspólnoty, a nie z niej wykluczającą, wrażliwą socjalnie, zapewniającą prawa tym, którzy są w mniejszości, równe prawa dla każdego, a nade wszystko wierną przekonaniu, że wolne państwo mogą stworzyć jedynie wolni obywatele.

I dlatego właśnie dla nas, artystów polskich, oraz dla milionów rodaków, którzy pragną państwa pra-wa, niezależności sądów, prokuratury, instytucji kultury, samorządów oraz zgodnej z polską racją stanu polityki zagranicznej, i którzy chcą zacieśniania, a nie rozluźniania więzów z Europą oraz wzmacniania, a nie osłabiania pozycji naszej ojczyzny w świecie, Pańskie kłamliwe słowa z 23 lutego 2019 roku o Agnieszce Hol-land (będące kolejnym dowodem, że chce Pan sprawować w Polsce władzę, antagonizując jej obywateli oraz wykopując coraz głębsze rowy między Polakami) były bardzo bolesne.

Domagamy się zatem, by z tych niesprawiedliwych i nie mających odbicia w rzeczywistości słów o Agnieszce Holland jako rzekomej niszczycielce polskiej wolności, niezwłocznie się Pan wycofał. Jest Pan przecież posłem Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy dość przypomnień, że od swoich posłów naród polski ma prawo się domagać, by nie mówili nieprawdy. Również wówczas, gdy wypowiadają się nie w imieniu narodu, ale – tak jak Pan to uczynił 23 lutego 2019 roku – w imię interesów własnej formacji politycznej oraz na uży-tek wyborczej propagandy.

Przypominamy Panu, że kłamstwo w debacie publicznej nigdy nie jest bezgrzeszne. Że zawsze pozo-stawia truciznę, która niszczy narodową wspólnotę. Że uczy nienawiści, ta zaś nieuchronnie prowadzi do przemocy.

Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wszystkie strony sceny politycznej ‑ również kierowana przez Pana formacja – mówiły zgodnie, że przelewającą się przez Polskę falę nienawiści, która zaczyna się od kłamliwych słów, trzeba koniecznie zatrzymać. Minęło zaledwie kilka tygodni, a w przemówieniu transmitowanym przez wszystkie polskie telewizje i radia, posunął się Pan do manipulacji, tworząc z fałszywych cytatów rzekomą wypowiedź jednej z najwybitniejszych reżyserek w historii polskiego kina. Tylko dla-tego, że Agnieszka Holland ośmiela się głośno krytykować politykę Pańskiej partii tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość łamie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, niszczy będący fundamentem demokracji trójpodział władzy oraz usiłuje zaprząc wolnego ducha polskiej kultury do jarzma obsesji światopoglądowych jednego obozu politycznego czy wręcz jednego człowieka. Naszym zdaniem Pańska wypowiedź świadczy zarówno o głębokiej pogardzie dla milionów Polaków, którzy słuchali tych słów, jak i o pogardzie dla polskich artystów oraz polskiej kultury, której Agnieszka Holland jest istotnym ogniwem. Jesteśmy zmuszeni przypomnieć Pa-nu, że kultura to nie tylko wielowiekowe dziedzictwo, łączące nas z minionymi pokoleniami, ale przede wszystkim codzienny budulec polskiej tożsamości, znacznie silniejszy i trwalszy niż inicjowane przez Pana w ostatnich dekadach polityczne swary, oparte na niepojętej dla nas potrzebie dzielenia Polaków.


Gildia Reżyserów Polskich


Katarzyna Adamik
Filip Bajon
Kasper Bajon
Barbara Białowąs
Maciej Bochniak
Jacek Borcuch
Marcin Bortkiewicz
Marek Brodzki
Ryszard Brylski
Olga Chajdas
Leszek Dawid
Kinga Dębska
Piotr Domalewski
Sławomir Fabicki
Jacek Filipiak
Dariusz Gajewski
Robert Gliński
Mariusz Grzegorzek
Magnus von Horn
Jan Hryniak
Anna Jadowska
Andrzej Jakimowski
Grzegorz Jaroszuk
Anna Kazejak
Jan Kidawa-Błoński
Katarzyna Klimkiewicz
Klara Kochańska
Jan Komasa
Bartosz Konopka
Natalia Koryncka-Gruz
Joanna Kos-Krauze
Bartosz M. Kowalski
Tadeusz Król
Marcin Krzyształowicz
Borys Lankosz
Magdalena Lankosz
Marek Lechki
Rafael Lewandowski
Magdalena Łazarkiewicz
Filip Marczewski
Paweł Maślona
Jan P. Matuszyński
Marta Minorowicz
Adrian Panek
Paweł Pawlikowski
Magdalena Piekorz
Maciej Pieprzyca
Aleksander Pietrzak
Łukasz Ronduda
Maria Sadowska
Paweł Sala
Wiesław Saniewski
Andrzej Saramonowicz
Iwona Siekierzyńska
Jerzy Skolimowski
Wojciech Smarzowski
Agnieszka Smoczyńska
Maciej Sobieszczański
Jagoda Szelc
Małgorzata Szumowska
Piotr Trzaskalski
Tomasz Wasilewski
Anna Wieczur-Bluszcz
Krzysztof Zanussi
Janusz Zaorski
Grzegorz Zariczny
Iwona Ziułkowska
Maria Zmarz-Koczanowicz
Filip Zylber
Maciej Żak
Xawery Żuławski