Produkcje, które znajdą się w rejestrze National Film Registry trafiają do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. O doborze kolejnych tytułów co roku decyduje Narodowa Komisja ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Kinematografii Amerykańskiej (National Film Preservation Board). Członkowie organizacji mogą wybrać maksymalnie 25 filmów o szczególnym "kulturalnym, historycznym lub estetycznym" znaczeniu.

Reklama

Pełną listę filmów, które wcześniej znalazły się w Bibliotece Kongresu znaleźć można pod tym adresem.