Wdzierają się do szpitala lub napadają na bank, traktując miejsca i ludzi jako instrumenty. Na ich trop wpada policjant Amadeus Warnebring, ale śledztwo będzie dla niego drogą przez mękę – inspektor nienawidzi muzyki. Ale to dzięki niej odnajdzie miłość swojego życia. Twórcy "Nieściszalnych" brawurowo połączyli komedię, sensację i romans. I nawet jeśli fabułę oparli na jednym pomyśle, to wycisnęli z niego maksimum możliwości.

Reklama

NIEŚCISZALNI | Szwecja, Francja 2010 | reżyseria: Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson | dystrybucja: Kino Świat