Przez 4 lata zespół filmowy zbierał informacje na temat par małżeńskich, do których udało się dotrzeć dzięki "Poczcie pantoflowej". Nikt dotąd nie pytał rozmówców na temat związków małżeńskich zawieranych podczas powstania. Bohaterowie tamtych dni, po raz kolejny powrócili do wspomnień sprzed 64 laty, tylko teraz przywoływali swoje miłości, przyjaźnie, kolory, zapachy i ceremonie zaślubin w jakich uczestniczyli. Próbują teraz po latach odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego zawarli związek małżeński właśnie w okresie walk, w obliczu śmierci?

Reklama