"To hołd dla narodzin nowej Europy. Chcemy przyjrzeć się różnym etapom, które doprowadziły do wydarzeń roku 1989 i temu, jaki wywarły one wpływ na społeczeństwo i kulturę współczesnej Europy" - zapowiada inicjator przeglądu, unijne zrzeszenie instytutów kulturalnych krajów Unii Europejskiej EUNIC.

Reklama

"Chcemy jeszcze raz obejrzeć filmy o murze, o tym, co było przedtem i o tym, co było potem, a także o wolności, jak "Człowiek z żelaza" Wajdy" - powiedział dyrektor Flagey Hugo de Greef.

p

W sumie pokazanych zostanie 20 fabularnych i dokumentalnych filmów z różnych krajów pogrupowanych w cykle "Nostalgia", "Czasy przed", "Migracje", "Nowe życie". Do towarzyszących debat zaproszono uczestników wydarzeń sprzed 20 lat, socjologów, literatów, filozofów i historyków, wśród nich Timothy Gartona Asha.

Poniedziałkowa prasa belgijska poświęca czołówki i specjalne dodatki rocznicy upadku muru berlińskiego, zamieszczając obszerne artykuły o wydarzeniach roku 1989, które doprowadziły do ponownego zjednoczenia Niemiec i przemian na mapie politycznej Europy, których ukonorowaniem było przyjęcie krajów byłego bloku wschodniego do UE w 2004 r.