Starożytna "Tybetańska Księga Zmarłych", zawiera podstawowe nauki buddyjskie dotyczące śmierci i tego, co dzieje się potem. Część pierwsza opowiada o jej historii, druga pokazuje lamę i mnichów, którzy prowadzą zmarłego przez 49 dni według wskazówek Księgi. Zarejestrowane rytuały uzupełniane są przez doskonałe animacje autorstwa Isku Patel.

Reklama