Zwłoki zostały wydane przez dr. Pedro Aro następnemu po Juanie Peronie prezydentowi Argentyny, czyli Pedro Eugenio Arambaru. Następnie przewieziono je do Mediolanu, a potem do Madrytu. W czasie akcji przenoszenia ciała dokonano wielu prób jego odbicia. Do jednej z takich akcji doszło z inicjatywy lewicowej grupy Montoneros, która chciała porwać i zabić Arambaru, aby móc zlokalizować ciało Evity.

Reklama

Za produkcję odpowiadają również Jacques Bidou i Marianne Demoulin. Budżet zaplanowano na 5 milionów euro. Zdjęcia powstaną w 2012 roku. Pablo Aguero zadebiutował w 2008 roku filmem "Salamandra", który prezentowany był w ramach przeglądu Cannes Directors' Fortnight.