Współdzielenie konta Netflix z osobą, która nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym

Reklama

Osoby, które nie mieszkają w Twoim gospodarstwie domowym, będą musiały założyć własne konto, aby korzystać z serwisu Netflix. Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, Netflix poprosi Cię o zweryfikowanie tego urządzenia.

Weryfikacja urządzenia

Reklama

Jeśli ktoś zaloguje się do Twojego konta z urządzenia spoza gospodarstwa domowego, Netflix poprosi Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu.

Korzystanie z serwisu Netflix podczas podróży lub podczas pobytu w innym miejscu

Jeśli jesteś właścicielem konta głównego (lub z nim mieszkasz), weryfikacja urządzenia używanego do korzystania z serwisu Netflix nie powinna być konieczna.

Jeśli od dłuższego czasu nie przebywasz w gospodarstwie domowym Netflix, może co pewien czas poprosić Cię o zweryfikowanie urządzenia.

Wyłączanie weryfikacji urządzenia

Weryfikacja nie będzie wymagana, jeśłi urządzenie używane do oglądania treści w serwisie Netflix korzysta z połączenia internetowego w gospodarstwie domowym głównego właściciela konta.

Jeśli konto Netflix jest używane na urządzeniu, które nie jest powiązane z gospodarstwem domowym właściciela konta głównego, urządzenie to będzie musiało zostać zweryfikowane.

Jak Netflix wykrywa urządzenia w gospodarstwie domowym

Wykorzystuje informacje takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność konta na urządzeniach zalogowanych na koncie Netflix.

Reklama

Liczba osób, które mogą oglądać treści w tym samym czasie

Każdy plan określa, na ilu urządzeniach można jednocześnie oglądać treści w serwisie Netflix, pod warunkiem że urządzenia te należą do osób z tego samego gospodarstwa domowego.