W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się liczba wyprodukowanych filmów pełnometrażowych fabularnych o blisko 1/4 (z 41 do 35), natomiast wzrosła liczba wyprodukowanych pełnometrażowych filmów dokumentalnych (z 16 do 26), podał GUS.

Reklama

Jakie filmy produkowano?

"Najczęściej produkowanym rodzajem filmów pełnometrażowych były filmy fabularne (59,7% ogólnej liczby kinowych i telewizyjnych filmów pełnometrażowych), natomiast wśród filmów średnio- i krótkometrażowych dominowały filmy dokumentalne (68,8% ogólnej liczby kinowych i telewizyjnych filmów średnio- i krótkometrażowych)" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 działalność ograniczyło 60% podmiotów, które wykazały produkcję filmową w 2020 r. - najwięcej w kwietniu (co druga jednostka), a najmniej w miesiącach od lipca do września (jedna na pięć jednostek). Z zaplanowanych do produkcji w 2020 r. filmów nie zrealizowano 18 filmów pełnometrażowych oraz 182 filmów średnio- i krótkometrażowych, podsumowano w materiale.