Budowa ECFC to wspólna inicjatywa ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Torunia i Fundacji Tumult, organizatora największego światowego festiwalu poświęconego sztuce zdjęć filmowych Camerimage. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2025.

Reklama

Koszt budowy ECFC to 600 mln zł, z czego 400 mln zł to dofinansowanie z budżetu państwa i 200 mln zł przekazane przez miasto.

Projekt obiektu zostanie wyłoniony w międzynarodowym konkursie. Inwestorem i organizatorem konkursu będzie ECFC.

Dziękuję władzom państwowym, szczególnie ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu za jego życzliwość dla tego projektu oraz za determinację w doprowadzeniu do decyzji o realizacji inwestycji na szczeblu rządowym – powiedział w czwartek prezydent Torunia Michał Zaleski.

Prezydent miasta dodał, że "podziękowania należą się także panu Markowi Żydowiczowi, założycielowi Fundacji Tumult za stworzenie światowej marki, jaką jest Festiwal EnergaCamerimage i konsekwentne dążenie do powołania instytucji, będącej ukoronowaniem jego wieloletniej pracy w branży filmowej".

ECFC po otrzymaniu decyzji w formie dokumentu podejmie kolejne etapy prowadzonych przygotowań do powstania siedziby. Za dwa lub trzy miesiące można spodziewać się ogłoszenia konkursu architektonicznego.

MKiDN w czwartek w komunikacie podkreśliło, że ECFC wypełni lukę w polskiej infrastrukturze kultury oraz przyczyni się do rozwoju regionu. W ciągu ostatnich lat bowiem wybudowano wiele budynków służących kulturze, jednak żaden z nich nie spełnia standardów koniecznych do organizowania światowych premier filmowych i międzynarodowych festiwali sztuki filmowej.

Reklama

Efektem inwestycji będzie obiekt o całkowitej powierzchni 38 tys. m kw., w tym 18 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Siedziba ECFC ma być obiektem, który pozwoli zorganizować w tym samym czasie zarówno wielki międzynarodowy festiwal, jak i pojedyncze wydarzenia tak, aby ich uczestnicy wzajemnie sobie nie przeszkadzali. Umożliwi działania edukacyjne i artystyczne. Będzie tam można organizować kongresy i sympozja, światowe premiery i przeglądy filmowe, specjalne pokazy wizualne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik projekcyjnych, a także koncerty estradowe, widowiska muzyczne i teatralne czy wystawy. Obiekt będzie funkcjonował cały rok i będzie dostępny dla mieszkańców Torunia i gości.

"Działalność ECFC będzie służyć także promocji Polski jako kraju przyjaznego filmowcom, który słynie z kształcenia autorów zdjęć filmowych na najwyższym światowym poziomie. Na inwestycji zyska także miasto Toruń i województwo kujawsko–pomorskie. To kolejne przedsięwzięcie, które przyczyni się do uatrakcyjnienia polskiego rynku filmowego. W Polsce funkcjonuje już wprowadzony w 2019 r. model finansowego wsparcia międzynarodowych produkcji audiowizualnych, a budowa stosownej infrastruktury jest kolejnym krokiem do poniesienia atrakcyjności polskiego rynku filmowego" - zaznaczono w komunikacie MKiDN.