Z dziennikarką i dyrektor artystyczną rozmawiał Marcin Sawicki.

Reklama

Jakie są główne punkty programu?