Zdaniem reżysera Ryszarda Bugajskiego i producentki filmu Olgi Bieniek – trzykrotnie składano do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wniosek o dofinansowanie realizacji "Układu zamkniętego". Dwa razy przeszedł on sito formalne i został oceniony przez ekspertów. Mimo wysokich not – pieniędzy nie dostał. Producenci musieli więc szukać środków na własną rękę.

Reklama

Polski Instytucie Sztuki Filmowej w opublikowanej na swojej stronie informacji pod hasłem: "Jak było z >>Układem zamkniętym przedstawia własną wersję wydarzeń. Projekt filmu "Układ zamknięty" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego został złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w grudniu 2010 roku. Budżet obrazu zaplanowano na 6 005 530 zł, a wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 2 944 940 zł. Komisja ekspercka (Kinga Dunin, Grzegorz Łoszewski, Małgorzata Jurczak, Radosław Piwowarski i Wiesław Saniewski) rekomendowała produkcję do współfinansowania. W tym samym czasie jednak do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej skierowano w sumie 350 podobnych próśb, a środków starczyło na wsparcie tylko 4 projektów, w tym jednego debiutu i nie było wśród nich "Układu zamkniętego".

Po raz drugi Ryszard Bugajski zwrócił się do PISF w marcu 2012 roku ("Producent ubiegał się o kwotę ponad 1,9 mln zł, co stanowiło 38,93% nowego budżetu filmu deklarowanego na 4 903 335 zł"), ale - jak czytamy w oświadczeniu Instytutu – nie dopełnił warunków formalnych. Po uzupełnieniu danych, pismo trafiło do komisji eksperckiej pod przewodnictwem Filipa Bajona w następnej sesji i na niej przepadło. Producent - co podkreśla PISF - od tej decyzji się "nie odwoływał do dyrektor PISF, co uniemożliwiło rozpatrywanie jego wniosku w ramach puli 15% środków finansowych pozostających w jej dyspozycji". - Nie bez znaczenia był także fakt niedostarczenia przez producenta aktualnego materiału filmowego, z którym mogliby zapoznać się eksperci oceniający "Układ zamknięty" - czytamy w piśmie podpisanym przez rzecznika prasowego PISF Rafała Jankowskiego, który jednocześnie życząc twórcom filmu "Układ zamknięty" powodzenia w dystrybucji kinowej i sukcesów międzynarodowych, deklaruje gotowość wsparcia w zagranicznych działaniach promocyjnych.