Obsada: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell.

Mało znana historia żydowskiego oddziału partyzanckiego, który działał na Białorusi podczas II wojny światowej. Bohaterowie filmu – Tewje (Daniel Craig) i Zus (Liev Schreiber) Bielscy pochodzili z wioski między Nowogródkiem a Lidą i przed wojną byli żydowskimi rolnikami, osiadłymi wśród białoruskich chłopów. Podczas wojny założyli w lesie bazę, która była niemal małym miasteczkiem – ze szpitalem, bożnicą, aresztem, szkołą i warsztatami rzemieślniczymi. Dzięki nim wojnę przetrwało 1200 osób. Ich historia stała się głośna po wydaniu w 2003 roku w USA i Wielkiej Brytanii książki Petera Duffy "Bracia Bielscy".