Odznaczenie nadawane jest nie tylko wojskowym, ale i cywilom, za szczególne osiągnięcia i zasługi dla kraju. Meksykanka Hayek, prywatnie żona Francuza Francois-Henri Pinaulta, otrzyma tytuł kawalera. Wyróżniony zostanie także jej teść, Francois Pinault, którego prezydent Nicolas Sarkozy odznaczy orderem klasy Wielkiego Oficera. Order został ustanowiony przez Napoleona w 1802 roku i do dziś przyznawany jest nie tylko Francuzom, ale i cudzoziemcom.

Reklama

Dorobek Salmy Hayek zamyka animacja "Kot w butach".