Marek Żydowicz stwierdził, że umowa zawarta w sierpniu 2009 r. przez Fundację Tumult (organizatora festiwalu) z miastem o organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage" w roku 2010 "wygasła z powodu niedotrzymania przez Miasto Łódź warunków w zakresie współpracy miasta z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage".

Reklama

Decyzja Żydowicza ma m.in. związek z brakiem przyjęcia przez radę miejską - głosami radnych SLD i PO - programu budowy za 500 mln zł Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camerimage Łódź Center, zaprojektowanego przez światowej sławy architekta Franka Gehry'ego.

Zdaniem Żydowicza, dalsza współpraca z miastem na dotychczasowych zasadach jest niemożliwa.