Jak podkreślono, nagroda została przyznana "za wybitne osiągnięcia w sztuce reżyserskiej ze szczególnym uwzględnieniem spektakli zrealizowanych Teatrze Narodowym"

Reklama

Poinformowano, że uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 11 marca o godz. 13 w Domu Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal 3/5. "Laudację na cześć laureata wygłosi dr Tomasz Miłkowski, a rozmowę z wyróżnionym poprowadzi Konrad Szczebiot" - czytamy w informacji.

Przypomniano, że "nagroda jest przyznawana artystom teatru – aktorom, reżyserom, scenografom oraz dramatopisarzom i krytykom za najbardziej interesujące dokonania w danym roku lub za całokształt twórczości stanowiącej liczący się wkład w rozwój polskiego teatru". "Nosi Imię najsłynniejszego polskiego krytyka teatralnego, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej" - napisano.

Nagroda im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya została ustanowiona w 1956 r. z inicjatywy Romana Szydłowskiego, wieloletniego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej, współzałożyciela Klubu Paryskiego, który dał początek Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Krytyków Teatralnych (AICT). Pierwszym laureatem nagrody został w 1957 r. Kazimierz Dejmek za inscenizację "Śmierci Winkelrieda", jednego ze spektakli symbolizujących przemiany polityczne w polskim teatrze w okresie odwilży październikowej.

Wśród 46 laureatów, którzy otrzymali to wyróżnienie w minionych latach, znaleźli się artyści, których twórczość nadawała kształt polskiemu teatrowi, m.in. Kazimierz Dejmek, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Grzegorzewski i Henryk Tomaszewski (nagrodzeni dwukrotnie), Tadeusz Kantor, Konrad Swinarski, Krystyna Skuszanka, Lidia Zamkow, Adam Hanuszkiewicz, Jacek Woszczerowicz, Gustaw Holoubek i Krystyna Janda.

"Piotr Cieplak jest więc 47. laureatem Nagrody Boya i 25. reżyserem, który otrzymuje tę nagrodę – jego poprzednikiem w roku ubiegłym był aktor Jan Peszek" - przypomniano w informacji.

Piotr Cieplak - reżyser teatralny, profesor warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza - od 2014 r. jest etatowym reżyser Teatru Narodowego w Warszawie.(