Wśród filmów kandydujący do nagrody znalazły się m.in.: "Baby są jakieś inne" Marka Koterskiego, "1920 Bitwa Warszawska" Jerzego Hoffmana, "80 milionów" Waldemara Krzystka, "Daas" Adriana Panka, "Erratum" Marka Lechkiego, "Ki" Leszka Dawida, "Kret" Rafaela Lewandowskiego, "Listy do M." Mitji Okorna, "Róża" Wojciecha Smarzowskiego, "W ciemności" Agnieszki Holland, "Wymyk" Grega Zglinskiego, "Uwikłanie" Jacka Bromskiego, "Sala Samobójców" Jana Komasy, "Lincz" Krzysztofa Łukaszewicza, "Wygrany" Wiesława Saniewskiego.

Reklama

Ostateczna lista filmów kandydujących do Orłów zostanie ogłoszona na początku 2012 roku.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, nagrody Polskiej Akademii Filmowej, przyznawane są od 1999 roku. Nominowani i laureaci Orłów są wyłaniani głosami liczącej ponad 500 członków Polskiej Akademii Filmowej, będącej odpowiednikiem narodowych akademii filmowych, przyznających takie nagrody jak francuskie Cezary, czeskie Lwy, angielskie Bafty czy hiszpańskie Goya, a w Europie - Europejskie Nagrody Filmowej.

Głosowanie na Orły jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia rezultatu.