W obrazie Benedict Cumberbatch wciela się w genialnego matematyka i kryptologa Alana Turinga. Żyjący w latach 1912-1954 Turing przyczynił się do złamania kodu Enigmy oraz do powstania nowej nauki – informatyki. Zaprojektował pierwszy elektroniczny komputer i wynalazł tak zwany test Turinga, za pomocą którego do dziś szacuje się zdolności maszyn do posługiwania się naturalnym językiem i do logicznego, samodzielnego myślenia.

Reklama

Sukcesy w życiu zawodowym nie przełożyły się na powodzenie w życiu osobistym. W 1952 roku Turing przyznał, że jest homoseksualistą, za co został skazany przez sąd za naruszanie moralności publicznej. Chcąc uniknąć więzienia, zdecydował się na rozwiązanie alternatywne – kastrację chemiczną. Wyrok sprawił, że naukowiec został odsunięty od ważnych badań i poufnych informacji. W 1954 Turing popełnił samobójstwo zjadając zatrute cyjankiem jabłko.

"The Imitation Game" wyreżyserował Morten Tyldum. Scenariusz na podstawie książki Andrew Hodgesa "Alan Turing: The Enigma" napisał Graham Moore. U boku Cumberbatcha występują m.in. Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Charles Dance, Allen Leech i Matthew Beard. Dzieło otworzy nadchodzący London Film Festival. Prawdopodobnie zostanie także pokazane na festiwalu w Toronto.