Najlepszy film: 
"Bird­man"– Ale­jan­dro G. Iñárritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le
Najlepsza reżyseria: 
Ale­jan­dro González Iñárritu – "Bird­man"
Najlepszy aktor: 
Eddie Red­may­ne – "Teo­ria wszyst­kie­go"
Najlepsza aktorka:
 Ju­lian­ne Moore – "Still Alice"
Najlepszy aktor drugoplanowy:
 J.K. Sim­mons – "Whi­plash"
Najlepsza aktorka drugoplanowa: 
Pa­tri­cia Arqu­et­te - "Boy­ho­od"
Najlepszy scenariusz oryginalny:
 Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo – "Bird­man"
Najlepszy scenariusz adaptowany:
 Gra­ham Moore – "Gra ta­jem­nic"
Najlepszy film animowany:
 Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli – "Wiel­ka Szóst­ka"
Najlepszy film nieanglojęzyczny: 
"Ida" – Pol­ska
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: 
"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1" – Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry
Najlepszy film dokumentalny: 
"Ci­ti­zen­Fo­ur" – Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky
Najlepsze zdjęcia:
 Em­ma­nu­el Lu­bez­ki – "Bird­man"
Najlepszy montaż: 
Tom Cross – "Whi­plash"
Najlepsza scenografia:
 Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock – "Grand Bu­da­pest Hotel"
Najlepsze kostiumy: 
Mi­le­na Ca­no­ne­ro – "Grand Bu­da­pest Hotel"
Najlepsza piosenka:
 John Ste­phens i Lon­nie Lynn – "Glory" ("Selma")
Najlepsza muzyka:
 Ale­xan­dre De­splat – "Grand Bu­da­pest Hotel"
Najlepsze efekty specjalne:
 Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter i Scott Fisher – "In­ter­stel­lar"
Najlepsza charakteryzacja: 
Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier – "Grand Bu­da­pest Hotel"
Najlepszy montaż dźwięku: 
Alan Robert Murray i Bub Asman – "Snaj­per"
Najlepszy dźwięk:
 Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley – "Whi­plash"
Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:
 "The Phone Call" – Mat Kirk­by, James Lucas
Najlepszy krótkometrażowy film animowany:
 "Feast" – Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed