Ideą imprezy jest promocja zainteresowania historią, jako ważnym elementem tożsamości narodu. Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa